Kursy intensywne

Szkolenie w formule intensywnej oznacza zindywidualizowany program nauczania oparty na wnikliwej analizie poziomu językowego studenta oraz jego potrzeb językowych. Celem szkolenia jest przełamanie bariery w mówieniu i/lub poznanie języka branżowego (specjalistycznego) oraz zintegrowanie go z istniejącymi zasobami językowymi. Kurs jest zaprojektowany przez naszego Metodyka na okres pięciu dni, 8 godzin dziennie i prowadzony jest przed dwóch do trzech wybranych lektorów w tym native speakera. Studenci uczą się w naszych salach, ale również zabieramy ich do restauracji, parków, na wystawy do muzeów i wycieczki po Warszawie. W ramach szkolenia tworzymy naturalne sytuacje, w których studenci komunikują się po angielsku.