Inne języki

W naszej szkole uczymy również języka włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego,  szwedzkiego oraz chińskiego. Mamy w naszym zespole lektorskim doświadczonych nauczycieli, którzy prowadzą kursy  o profilu ogólnym, biznesowym, konwersacyjnym w formule regularnej, intensywnej lub wyjazdowej. Kursy wzbogacone są o informacje z kultury i historii danego kraju.

Język ogólny, biznesowy i konwersacyjny

Celem kursów z języka ogólnego jest szybkie ukształtowanie umiejętności  efektywnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym w sytuacjach życia codziennego poprzez wzmocnienie gramatycznej wiedzy, umiejętności językowych oraz podniesienie pewności siebie . 

Zaprojektowaliśmy kursy tak, aby spełnić potrzeby osoby dorosłej, która chciałaby  komunikować się  w języku obcym w pracy, w podróży oraz różnorodnych sytuacjach towarzyskich. Nauczymy Państwa, jak rozmawiać na przyjęciu, jak rozmawiać przez telefon, zarezerwować hotel,  jak wytłumaczyć lekarzowi symptomy choroby. Wciągniemy Państwa w dyskusje o polityce, kulturze, mediach, kontrowersyjnych ludziach oraz bieżących wydarzeniach będących na ustach wszystkich w danym dniu.

Kurs języka biznesowego ma na celu pomóc Państwu pewnie poruszać się w międzynarodowym środowisku zawodowym.  Proponujemy Państwu całą gamę sytuacji biznesowych,  w których będziecie negocjować, prezentować, spotykać się  z partnerami lub korespondować z nimi. Nauczymy Państwa nie tylko poprawnego języka  w biznesie, ale i interkulturowych różnic, co pozwoli Państwu czuć się swobodnie w każdej sali konferencyjnej na świecie.


POZIOMY

A1 – C2

FORMUŁA ZAJĘĆ

Regularna – zajęcia w systemie 2 x 90 minut w tygodniu (60 x 45 minut w semestrze)
Moduł – zajęcia z konkretnego zagadnienia realizowane w module (16 x 60 minut)
Intensywny – tygodniowy kurs (40 x 45 min)
Kurs wyjazdowy – Florencja, Kalabria (Tropea), Lizbona, Moskwa, Sankt Petersburg, Sztokholm, Pekin