Dla inżynierów, techników

Projekty szkoleniowe związane z tą branżą zawsze są dla nas wyzwaniem, ale pomimo specyfiki pożądanego języka udało nam się zaprojektować i zrealizować z sukcesem kursy specjalistyczne dla inżynierów lotnictwa, pracowników firm energetycznych w tym z branży energii atomowej, inżynierów z branży motoryzacyjnej oraz meblarskiej.

Naszym klientom zależało nie tylko na języku specjalistycznym związanym z ich branżą, ale również na zastosowaniu go w mowie, czyli ćwiczeniu płynności językowej. W ramach kursów intensywnych (50 x 45min / tydzień) stosowaliśmy różnorodne techniki zmierzające do tego, aby student zapamiętał i utrwalił materiał szkoleniowy. Jedną z nich były kilkugodzinne wycieczki poza salę wykładową np. do salonów meblowych, w których klient – konstruktor mebli mógł dyskutować z lektorem problemy związane z konstrukcją mebli, porównywać widoczne modele w sklepie, czyli używać języka w możliwie naturalnych warunkach bliskich tematowi szkolenia.

Nasi studenci skończyli kurs nie tylko z szerokim zasobem słownictwa specjalistycznego, ale również nabyli niezbędnych umiejętności na swoich stanowiskach.