Finanse, bankowość, księgowość

Ponad połowa naszych klientów pochodzi z branży finansowo-bankowej. Na przestrzeni 15 lat przygotowaliśmy szerokie spektrum programów szkoleniowych z  języka biznesowego obejmujące takie zagadnienia, jak: finanse, marketing, sprzedaż, reklama, networking, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa klienta, łączenie firm i przejęcia, zarządzanie ryzykiem i wiele innych. 

Kursy w tej branży bardzo często kończymy egzaminami biznesowymiakredytowanymi przez British Council na poziomach od B1 do C1. Stworzyliśmy specjalistyczne programyz dziedziny finansów, bankowości i księgowości, dzięki którym nasi studenci nauczyli się branżowej leksyki oraz nabyli  umiejętności  tworzenia i rozumienia m.in. raportowania finansowego, bilansu, zestawienia zysku i strat.

  • Kurs bankowości – program obejmuje takie zagadnienia, jak: bankowość komercyjną i detaliczną, inwestycyjną, politykę odsetkową oraz politykę monetarną.
  • Kurs finansów korporacyjnych – program obejmuje pojęcia venture capital, giełdy, udziałowców, futures, derywatywy, zarządzanie aktywami, fundusze hedgingowe, opisywanie tabel i wykresów, prezentacje danych finansowych.
  • Kurs księgowości – program obejmuje pojęcia związane z zasadami i założeniami księgowania, deprecjacji i amortyzacji, rodzajów kosztów, audytu, bilansu, zestawień finansowych.