Human Resources

Program szkoleniowy przeznaczony dla pracowników działów HR cieszy się od wielu lat ogromną popularnością.

Zrealizowaliśmy wiele indywidualnych kursów intensywnych (40 x 45min/tydzień) dla naszych klientów zlokalizowanych w Warszawie i  poza Warszawą.

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rekrutacja (opis stanowiska, źródła rekrutacji i ogłoszenia),
  • selekcja (analiza cv, interview),
  • relacje pracownicze (umowy, procedury zwolnienia dyscyplinarnego, bezpieczeństwo w pracy),
  • rozwój w dziale HR (radzenie sobie z problemami pracowniczymi, oceny pracownicze, raporty, równe szanse, mobbing)
  • nagradzanie (wynagrodzenia, benefity)
  • relacje ze związkami zawodowymi (rola związków, relacje pracownicze, negocjacje wynagrodzeń).

Nasi studenci kończą kurs nie tylko z szerokim zasobem słownictwa specjalistycznego, ale również nabywają niezbędne umiejętności w dziale HR, do których należy: przeprowadzenie interview z kandydatem, zadawanie pytań, napisanie ofert pracy, zredagowanie rekomendacji lub listu odmownego, przeprowadzenie werbalnej oceny pracowniczej, prezentowanie, negocjowanie i przekonywanie.